Nieuws

Buro Onderscheiden viert start met lezing voor haar zakelijke netwerk

‘Kinderen én ouders helpen die gevangen zitten in conflictueuze scheidingen’

Regelmatig ontmoet Kristel Kuppens als psychologe en systeemtheoretisch psychotherapeut kinderen die gevangen zitten in de gevolgen van de hoog conflictscheiding van hun ouders. Als geassocieerd trainer van de Interactie-Academie in Antwerpen deelt zij bij de officiële start van Buro Onderscheiden op vrijdag 28 september haar kennis en ervaringen op het gebied van hoog-conflict scheidingen. Haar publiek deze middag: kinderrechters, beleidsmakers, hulpverleners, mediators, advocaten en gezinsvoogden.

Voordat Kristel het woord neemt, heten Olga Boef, Yvette Meulenbeek en Astrid de Regt, de eigenaren van Buro Onderscheiden, eerst de aanwezigen van harte welkom. ‘Vandaag vieren we officieel de start van ons Buro. Dat wilden we doen met onze (toekomstige) netwerkpartners. We willen jullie graag meenemen naar de oorsprong van waaruit Buro Onderscheiden naar complexe scheidingen kijkt. We hebben heel bewust Kristel van de Interactie-Academie uitgenodigd om jullie te inspireren. Kristel heeft een groot talent om ingewikkelde situaties rondom complexe scheidingen, zowel voor volwassenen als voor kinderen, te analyseren met een scherpe en heldere blik. We hopen dat we ons enthousiasme in de vorm van deze lezing op jullie kunnen overbrengen en om de visie en methodiek van Buro Onderscheiden nog beter te kunnen plaatsen. Zeker als we in de toekomst wellicht gaan samenwerken’.

Verbinding herstellen

Na een warm applaus gaat Kristel van start. ‘De kinderen, die ik ontmoet in mijn rol als psychologe en therapeut, voelen zich verscheurd. Ze zijn vaak zwijgzaam en in zichzelf gekeerd of vertonen juist destructief gedrag. Het is belangrijk dat professionals hen helpen om de verbinding met hun ouders te herstellen. Een één op één verbinding. Onze methodiek is erop gericht om met kinderen hierover in gesprek te raken en hen te helpen bij het (opnieuw) maken van die verbindingen.’ Kristel: ‘Kinderen maken tijdens mijn consulten regelmatig een tekening. Deze laten vaak zien dat kinderen voelen dat ze in een spagaat staan tussen de twee eilanden van hun ouders.’

Rol als partner en ouder splitsen

Volgens Kristel zijn tal van onderzoeken beschikbaar waaruit de impact van een scheiding blijkt voor kinderen. Hoog conflict scheidingen hebben veel negatieve impact op kinderen. Op zowel de korte als lange termijn. Het welzijn van kinderen bij coöperatieve scheidingen (ouders blijven intensief contact houden) en solo parallel scheidingen (ouders bouwen een eigen leven op) is gewaarborgd. ‘Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de impact van een scheiding voor ouders. Het is zo dat een scheiding bij één op de vier stellen uitmondt in een hoog conflict. Dan zijn ouders niet in staat om de scheiding goed met elkaar te regelen. Daar zijn kinderen én ouders de dupe van. Mij is in de loop van de jaren duidelijk geworden dat ouders in de meeste gevallen niet bewust of expres ruzie maken. De onderlinge verschillen zijn helaas te groot. Het heeft dan geen zin om de ouders nader tot elkaar te brengen en hen te dwingen te investeren in het verbeteren van de onderlinge communicatie. Wat wel helpt, is dat je met de ouders onderzoekt hoe zij onder het puin van die conflictueuze scheiding vandaan komen. We splitsen daarbij de rol als partner en de rol als ouder. Onze ondersteuning is erop gericht dat ze weer een goede ouder kunnen zijn voor een kind én de onderlinge verschillen geen negatieve invloed meer hebben.’

Tijdens de interactieve lezing komen regelmatig vragen uit de zaal. Ook daagt Kristel de aanwezigen uit een aantal vragen te beantwoorden en laat ze hen out of the box denken. Daarmee laat ze zien dat als je ‘buiten de vaststaande punten’ denkt, er wel degelijk oplossingen zijn.

Stem geven aan kinderen

De ondersteuning aan kinderen bestaat uit het geven van een stem. ‘We zoeken samen met het kind hoe zij of hij een eigen stem krijgt bij papa en bij mama. Dat kan bijvoorbeeld doordat het kind een brief schrijft en deze voorleest aan papa of mama. Het kind kan dan delen wat het meemaakt, uitspreken wat dat voor hem of haar betekent én aangeven wat hij of zij nodig heeft of wenst. In het geval van jonge kinderen betrekken we een vertrouwenspersoon uit de nabijheid van het kind om daarbij te helpen. Zoals een opa of oma, oom of tante. Het is belangrijk dat wij het niet overnemen van het kind of de vertrouwenspersoon uit het netwerk. Anders word je zo het conflict ingezogen. Wat bijzonder is, is dat kinderen met deze aanpak zelfs hun ouders kunnen laten zien wat er buiten hun conflict-omgeving aan mogelijkheden en kansen gloort. Dat raakt ouders op een positieve manier én inspireert hen om te groeien in hun rol als ouder. Zo bevrijden we kinderen én ouders uit een destructieve situatie zoals een conflictueuze scheiding is.’

Na afloop praten de vele aanwezige professionals met elkaar nog even na. Duidelijk is dat ze geïnspireerd zijn door het verhaal van Kristel. Voor Buro Onderscheiden is deze bijeenkomst met collega’s uit het werkveld geslaagd. Zij hebben kennis kunnen delen, de verbinding kunnen leggen tussen de theorie en de praktijk én een verbinding kunnen maken tussen verschillende professionals.

Verslaglegging door https://www.hartvoorverhalen.nl/