Je hoeft geen goede ex te zijn,
als je maar een goede ouder bent

Onderscheidende begeleiding bij scheiding

Voor kinderen en ouders met hulp van het eigen sociale netwerk

Een scheiding is altijd een ingrijpende, en vaak ook een complexe situatie. Zeker als er een kind bij betrokken is, vraagt dat om deskundige en specialistische ondersteuning. Een systeemgerichte aanpak op maat. Vanuit de ervaring dat juist dié ondersteuning in het hulpaanbod ontbreekt, is Buro Onderscheiden opgericht.

Bij Buro Onderscheiden is het geen voorwaarde dat ouders samen op gesprek komen. Ook het begeleiden van één ouder of alleen het kind kan beweging brengen in een vastgelopen scheidingssituatie. Vanuit deze overtuiging bieden wij de mogelijkheid om door middel van aparte gesprekken met ouders en/of apart contact met het kind te werken aan rust en normalisering tijdens of na een scheiding. Gezamenlijke gesprekken zijn bij ons natuurlijk ook een mogelijkheid, maar het is geen ‘must’.

Wij zijn er voor kinderen en hun ouders die specifieke hulpvragen hebben in de context van een scheiding

Buro Onderscheiden is er in de eerste plaats voor kinderen en hun ouders die specifieke hulpvragen hebben in de context van een scheiding. De scheiding kan actueel zijn, of korter of langer geleden. Wij helpen bij (ogenschijnlijk) eenvoudige vragen, maar bieden ook hulp in complexe situaties.

Ook het sociale en professionele netwerk dat betrokken is bij een gezin in een scheidingssituatie kan een beroep op ons doen voor advies of consult. Denk bijvoorbeeld aan een familielid, leerkracht, huisarts of advocaat. Ook bekijken wij met ouders en kinderen hoe hun netwerk kan ondersteunen in de ingewikkelde situatie waarin zij zitten.

Bij welke vragen kunnen wij ondersteunen?

Strijd verlagen door verbinding tussen kind en ouder(s) te versterken

Wij zien te vaak dat alleen de ouders begeleiding krijgen. Of dat alleen het kind ondersteuning krijgt bij het verwerken en accepteren van de nieuwe situatie. Buro Onderscheiden gaat uit van het geheel en daarom bieden wij ondersteuning aan zowel het kind als aan de ouder(s). Onze aanpak is er altijd op gericht om de onderlinge verbinding tussen het kind en de ouder(s) sterker te maken. Omdat onze focus ligt op de invulling van ouderschap na scheiding en minder op de ex-partner relatie, kunnen alle gezinsleden beter omgaan met de (complexe) scheidingssituatie.

Investeren in de verbinding tussen kind en ouder, maakt de belasting voor het kind minder groot. Deze focus bij begeleiding van complexe scheidingssituaties is nieuw.  Bij andere werkwijzen ligt het accent (vaak) op het verbeteren van de communicatie tussen ex-partners. Maar inmiddels weet iedereen die met ouders in een scheidingsimpasse te maken heeft, dat het lang niet altijd mogelijk is om beiden weer aan één tafel te krijgen.

Buro Onderscheiden

Onze modules

Coaching van kinderen

Coaching van ouder(s)

Coaching zorgregeling