Nieuws

Buro Onderscheiden op themadag Rechtspraak

Op 6 februari jongstleden spraken wij op de themadag van het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak in Utrecht over het onderwerp (solo) parallel ouderschap. Onze bijdrage bestond uit een interactieve presentatie over hoe wij met ouders werken aan het vormgeven van solo parallel ouderschap in onze praktijk. Erg waardevol om onze visie op dit onderwerp te kunnen delen met de aanwezige rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers van de Rechtspraak!