Stappenplan Buro Onderscheiden

Aanmelding

We maken kennis met elkaar en onderzoeken samen wat nodig is om de situatie te verbeteren. Hierbij kijken we naar het kind, het gezin en het sociale netwerk. We stellen vast waar het kind en/of de ouder(s) hulp bij willen ontvangen.

Doelen

Samen beschrijven we de gewenste situatie en formuleren we doelen om deze situatie te bereiken. We stellen doelen die reëel en uitvoerbaar zijn.

Plan

We maken samen een helder plan op maat met duidelijke afspraken, die helpen om de gestelde doelen te bereiken. We doen wat nodig is; niet meer en niet minder.

Aan de slag en in beweging!

De ondersteuning van Buro Onderscheiden heeft een coachend karakter. We gaan praktisch aan de slag aan de hand van concrete voorbeeldsituaties. We nemen hiervoor de tijd die nodig is. Tijdens deze stap heeft het zoeken van een BES (Belangrijke Eigen Steunfiguur) ook de aandacht.

Bondig verslag

Buro Onderscheiden maakt optioneel een bondig en helder verslag. Wij houden van duidelijkheid, maar houden het ook graag kort. Onze tijd besteden wij liever aan het werken met kinderen en ouders.