Als bemiddelen of mediation niet de oplossing geeft

Protocollen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling veranderd. Buro Onderscheiden is wettelijk verplicht deze verbeterde meldcode te volgen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.