Kindwaardig ouderschap in plaats van gelijkwaardig ouderschap

Systeemgericht, op maat en met de focus op het ouderschap. Dat is Buro Onderscheiden.

Wij zien te vaak dat alleen de ouders begeleiding krijgen. Of dat alleen het kind ondersteuning krijgt bij het verwerken en accepteren van de nieuwe situatie. Buro Onderscheiden gaat uit van het geheel en daarom bieden wij ondersteuning aan zowel het kind als aan de ouder(s). Onze aanpak is er altijd op gericht om de onderlinge verbinding tussen het kind en de ouder(s) sterker te maken. Omdat onze focus ligt op het de invulling van ouderschap na scheiding en minder op de ex-partner relatie, kunnen alle gezinsleden beter omgaan met de (complexe) scheidingssituatie.

Investeren in de verbinding tussen ouder en kind maakt de belasting voor het kind minder groot. Deze focus bij begeleiding van complexe scheidingssituaties is nieuw. Bij andere werkwijzen ligt het accent (vaak) op het verbeteren van de communicatie tussen ex-partners. Iedereen die met ouders te maken heeft in een scheidingsimpasse weet dat het lang niet altijd mogelijk is om beide ouders weer aan één tafel te krijgen. En toch is dit vaak een voorwaarde om de begeleiding te starten, maar niet bij Buro Onderscheiden.

Duidelijke visie, helder plan

Wij hebben een duidelijke, frisse visie: door iedereen met een hulpvraag (die betrokken is bij een scheiding) te ondersteunen, kunnen we de scheidingsproblematiek verminderen. Wij maken met het kind en/of de ouder(s) een helder plan op maat met doelen die reëel en uitvoerbaar zijn.

Belangrijke Eigen Steunfiguur (BES)

Buro Onderscheiden gelooft in de kracht van het sociale netwerk van gezinnen. Daarom gaan wij samen met het kind en/of de ouder(s) op zoek naar een Belangrijke Eigen Steunfiguur (BES) voor elke cliënt waarmee wij in gesprek zijn.

Een BES is een volwassen persoon in de omgeving van het kind en/of de ouder(s) waarvan hij of zij steun kan verwachten, maar die ook kritisch kan en mag zijn. Het zoeken naar een BES voor cliënten in complexe scheidingssituaties is een nieuwe vorm van samenwerken tussen de cliënt, het netwerk en de professional. 

Iedereen kiest zelf zijn of haar eigen BES. Dat kan bijvoorbeeld een familielid zijn, een leerkracht/mentor of een vriend(in). Op deze manier kan het gezin ook na betrokkenheid van Buro Onderscheiden verder ondersteund worden met de BES. Hiermee maken we de kans van slagen van de interventies zo groot mogelijk.

Onderscheidende aanpak

Samen met het kind en/of de ouder(s) gaan we onderzoeken wat nodig is om de situatie te verbeteren. Zodra dat helder is maken we samen een plan van aanpak op maat met een duidelijk tijdspad. Dit houdt in dat we doen wat nodig is; niet meer en niet minder. Dit kan betekenen dat we soms met alleen een ouder aan de slag gaan, soms alleen met het kind en soms met beiden.

Onze gesprekken hebben een coachend karakter.

Ons aanbod

Coaching van kinderen

Coaching van ouders

Coaching zorgregeling

Sluit Menu