Als bemiddelen of mediation niet de oplossing geeft

Zakelijke informatie

Kosten en facturatie

Wij bieden een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan om meer informatie te geven over onze werkwijze en om te bekijken of Buro Onderscheiden iets zou kunnen betekenen in jouw situatie.
Als er wordt overgegaan tot aanmelding wordt een dienstverleningsovereenkomst opgemaakt.
Facturatie geschiedt op basis van uurprijs.
Vragen over de kosten en of deze vergoed worden? Neem even contact op.