Als bemiddelen of mediation niet de oplossing geeft

Klachten

Bij Buro Onderscheiden streven we naar een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Wij spannen ons in om onze diensten en opdrachten naar beste vermogen uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wij willen graag dit je dit dan bij één van onze medewerkers kenbaar maakt. Hoe eerder wij op de hoogte zijn, hoe eerder wij kunnen proberen de oorzaak van de ontevredenheid weg te nemen.

Buro Onderscheiden ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om die reden werkt Buro Onderscheiden met een procedure interne klachtafhandeling, die op verzoek beschikbaar gesteld kan worden. Mocht je klacht volgens de interne klachtafhandeling niet naar tevredenheid opgelost worden, dan kan je een klacht indienen bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Meer informatie over het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg is te vinden op hun website: http://www.klachtenportaalzorg.nl.

Download reglement van klachtenportaal zorg.

Buro Onderscheiden werkt volgens de richtlijnen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: SKJ). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg en ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

Meer informatie over SKJ: https://skjeugd.nl/