Als bemiddelen of mediation niet de oplossing geeft

Klachten

Bij Buro Onderscheiden streven we naar een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Wij spannen ons in om onze diensten en opdrachten naar beste vermogen uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wij willen graag dit je dit dan bij één van onze medewerkers kenbaar maakt. Hoe eerder wij op de hoogte zijn, hoe eerder wij kunnen proberen de oorzaak van de ontevredenheid weg te nemen.

Buro Onderscheiden ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om die reden werkt Buro Onderscheiden met een procedure interne klachtafhandeling, die op verzoek beschikbaar gesteld kan worden. Mocht je klacht volgens de interne klachtafhandeling niet naar tevredenheid opgelost worden, dan kan je een klacht indienen bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Meer informatie over het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg is te vinden op hun website: https://www.klachtenportaalzorg.nl.

Download reglement van klachtenportaal zorg.

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.  

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Buro Onderscheiden.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via https://jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
Download hier meer informatie over een vertrouwenspersoon.

Buro Onderscheiden werkt volgens de richtlijnen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: SKJ). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg en ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

Meer informatie over SKJ: https://skjeugd.nl/